Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Grote zorgvuldigheid is betracht bij de samenstelling van de artikelen op deze website. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de lezer aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de vermelde diagnostische methoden, doseringen van medicijnen, enz.

Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, is Erectiestoornis.nl niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden producten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden of overige informatie op deze website. Het gebruik van de informatie geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker.

De informatie aangeboden op Erectiestoornis.nl is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de relatie bestaande tussen patiënt/site bezoeker en zijn/haar dokter.

Reactiemogelijkheid

Alle uitingen die gebruikers via de website Erectiestoornis.nl kenbaar maken, geschieden op volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De redactie wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de juistheid van) dergelijke gegevens van de hand en garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op de interactieve delen van de website, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Indexering interactieve onderdelen door zoekmachines

Alle onderdelen van deze website inclusief de vragenrubriek en de lotgenotenrubriek, worden geïndexeerd door zoekmachines. Alle gegevens die door gebruikers van de interactieve onderdelen van de website op de website worden geplaatst, zijn dus per direct openbaar. Wij sluiten alle aansprakelijkheid voor schade, ongemak of privacyverlies voortvloeiende uit de openbaring van persoonlijke gegevens zoals naam, e-mailadres, persoonlijke omstandigheden en ziektebeelden volledig uit.

Links

Deze website bevat (mogelijk) links naar websites die door andere partijen dan Erectiestoornis.nl worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. Erectiestoornis.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Algemene aansprakelijkheid

Erectiestoornis.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via Erectiestoornis.nl worden aangeboden.

Gebruik van de website

Erectiestoornis.nl behoudt zich het recht voor gebruikers van de interactieve onderdelen op de website te weren wanneer bezoekers zich schuldig maken aan ontoelaatbaar gebruik door middel van het verspreiden van aanstootgevende en/of kwetsende uitingen. Hier gaat geen nadere waarschuwing aan vooraf.

Erectiestoornis.nl onderschrijft de HON-principles. Deze zijn opgesteld door de HON Foundation en te vinden op http://www.hon.ch/.

Privacy

Op verschillende plaatsen op onze website wordt u gevraagd zich te registreren. Bij de registratie wordt een aantal persoonlijke gegevens gevraagd. Erectiestoornis.nl betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid in de omgang met uw persoonlijke gegevens. Erectiestoornis.nl verzamelt geen enkel persoonlijk gegeven van een gebruiker zonder zijn/haar uitdrukkelijke toestemming.

Alle uitingen die door bezoekers worden gedaan op onderdelen van de website waar de gebruiker de mogelijkheid heeft te communiceren met andere gebruikers, worden niet afgeschermd en geschieden voor eigen verantwoordelijkheid. Indien bepaalde gegevens vertrouwelijk dienen te blijven, adviseert Erectiestoornis.nl deze niet via de website aan te bieden.

Wij wijzen u er met nadruk op dat de volledige website door verschillende zoekmachines geïndexeerd wordt (o.a. door Google). Hierbij worden ook het vragenforum en het lotgenotenforum meegenomen. Let dus op met het plaatsen van uw naam, e-mailadres en andere persoonlijke gegevens in de berichten die u op de website plaatst.

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactmogelijkheid onderaan deze pagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om – op eigen verzoek bij het inloggen – uw gebruikersgegevens te bewaren en bijvoorbeeld om te onthouden of u enquetes of andere online questionnaires op deze website heeft ingevuld of bezocht.

Het is niet verplicht om cookies te accepteren om deze website te kunnen bezoeken en te gebruiken. U kunt het gebruik van cookies uitzetten via uw browser. Dit kan het functioneren van deze website wel negatief aantasten.

Adverteerders op deze website kunnen zogenaamde ’tracking cookies’ op uw computer plaatsen. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij krijgen van uw bezoek aan andere websites waarop zij adverteren. Dit profiel wordt NIET gekoppeld uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zoveel mogelijk relevant voor u zijn. Wilt u dat niet, dan kunt u zich wenden tot http://www.youronlinechoices.com/nl/.

Zie verder ook de informatie hierboven over privacy.

De informatie op deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 17 maart 2016.