Colofon

Doel van de website

Erectiestoornis.nl heeft als belangrijkste doelstelling de patiënt en zijn familie of vrienden zo uitvoerig mogelijk te informeren over erectieproblemen. Daarnaast zijn de doelstellingen: het lijden door erectieproblemen tot een minimum beperken en opkomen voor de belangen van de patiënt met erectieproblemen. Dit alles op een objectieve en medisch-wetenschappelijk verantwoorde wijze.

Uitgever

Erectiestoornis.nl is een initiatief van S&H Uitgeverij B.V.

S&H Uitgeverij B.V. Zekeringstraat 17A 1014BM Amsterdam KvK-nummer: 65955676 Btw-identificatienummer: NL856332343B01

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.