Enigma-studie

De Maarssense huisarts Bert-Jan de Boer is gepromoveerd op onderzoek naar erectieproblemen van patiënten van huisartsen. Deze zogenaamde Enigma-studie had als doel te onderzoeken wat precies ten grondslag ligt aan erectieproblemen en hoe de medische behandeling van mannen met erectieproblemen daar het beste op aansluit.

Als definitie van erectieprobleem, of erectiele dysfunctie (ED) gebruikt De Boer de definitie van de WHO, de Wereld Gezondheidsorganisatie:

“Erectiele disfunctie is het herhaald niet (voldoende) kunnen krijgen of behouden van een erectie voldoende voor een bevredigende seksuele activiteit.”

Het onderzoek is verricht onder Nederlandse mannen van 18 jaar en ouder, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen mannen zonder en mannen mét diabetes en/of hoge bloeddruk.

Oorzaken erectieproblemen

Balende man - Enigma studieAan de hand van de uitkomsten van het onderzoek onder alle mannen, kunnen op basis van leeftijd de volgende conclusies worden getrokken:

  • 16,8% van de mannen van 18 en jaar ouder heeft een erectieprobleem
  • hoe hoger de leeftijd, hoe groter de kans op een erectieprobleem
  • meer dan 40% van de mannen boven de 60 jaar, heeft een erectieprobleem

De kans op erectieproblemen wordt dus groter, naarmate een man ouder wordt.

Van de mannen met diabetes of hoge bloeddruk (hypertensie), bleek een hoger percentage last te hebben van een erectieprobleem:

Mannen met alleen diabetes 38,7%
Mannen met alleen hoge bloeddruk 33,9%
Mannen met diabetes én hoge bloeddruk 54,2%

De conclusie is duidelijk: erectieproblemen komen vaker voor bij mannen mét diabetes en/of hoge bloeddruk, dan bij mannen zónder.

Naast het verband van leeftijd, diabetes en hoge bloeddruk, is uit het onderzoek ook naar voren gekomen dat de kans op erectieproblemen ook toeneemt naarmate er ongezonder geleefd wordt (roken, drinken) of als er bijvoorbeeld psychologische problemen zijn (relatieproblemen, faalangst, depressie).

In 47,5% van de gevallen is er sprake van een psychologische oorzaak. In de andere gevallen een lichamelijke, hoewel er niet altijd een direct verband werd gevonden tussen andere lichamelijke klachten of operaties en het erectieprobleem.

Hoe ervaren patiënten de erectiestoornis; is het een erectieprobleem?

Uit het onderzoek is naar voren gekomen, dat van alle mannen met erectieproblemen:

  • 67,3% hinder/last heeft van het erectieprobleem (en het dus als probleem ervaren)
  • 68,7% het erectieprobleem niet aanvaardt
  • 85,3% van de mannen met een erectieprobleem behoefte heeft aan hulp

Verder bleek de hinder van het erectieprobleem af te nemen, naarmate de patiënt ouder was. Dit sluit aan bij de gedachte dat bij veel mannen de seksuele behoeftes afnemen met het ouder worden. Boven de 60 jaar begint het geleidelijk af te nemen.

Van de 180 mannen die graag hulp willen hebben, bleken er slechts 21 (!) daadwerkelijk geholpen te worden.

De conclusie van het onderzoek is dan ook, dat de meeste mannen met een erectiestoornis / erectieprobleem hulp willen, maar dat de meeste mannen die niet krijgen.

Bron: proefschrift Dr. L.J. de Boer, huisarts

Vanavond nog een harde erectie krijgen?

Chris Coster is seksuoloog expert op het gebied van erectieproblemen.

Hij heeft een effectieve manier ontwikkeld om erectiestoornissen op een natuurlijke manier aan te pakken, dus zonder middelen, pillen of andere kwakzalverij.

Ontdek hier zijn bewezen methode:

Complete Erectie Controle methode bekijken