Sekstherapie en counseling

Behandeling van psychologische oorzaken

SekstherapieWanneer een psychische oorzaak van de erectiestoornis vermoed wordt kan gesprekstherapie worden voorgesteld. Verschillende invalshoeken zijn hierbij mogelijk zoals sekstherapie, psychotherapie of counseling.

Bij sekstherapie staat de manier van vrijen en beleven of juist niet beleven van intimiteit centraal. Wanneer er behalve een erectiestoornis en seksuele problematiek ook meerdere psychologische symptomen zijn zal psychotherapie plaatsvinden. Bij counseling zal de arts proberen om het probleem duidelijker te maken, te verhelderen. Hierbij speelt voorlichting over het normaal seksueel functioneren een rol.

De kans van slagen van een psychologische behandeling is het grootst wanneer de erectiestoornis door psychische factoren bepaald is, de patiënt ook bereid is tot een dergelijke behandeling en de patiënt een vaste partner heeft die aan de behandeling deelneemt. De behandelaar moet wel een seksuologisch geschoolde therapeut zijn.